Thỏa thuận dịch vụ và Chính sách riêng tư

Thứ năm, 01 Tháng 5 2008 00:00 Quản trị viên
In

Điều khoản sử dụng & Chính sách riêng tư

Chào mừng bạn đến với TuSachThanTien.com! Cùng với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của website TuSachThanTien.com, xin bạn tôn trọng các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây. Chúng tôi yêu cầu các bạn nên đọc kỹ Điều khoản sử dụng và Chính sách riêng tư bởi đây như một thỏa hiệp ràng buộc giữa bạn và TuSachThanTien.com. Bên cạnh đó, vì lý do các Điều khoản sử dụng này có thể được TuSachThanTien.com xem xét lại để thích ứng những thay đổi mới vào từng thời điểm, chúng tôi mong bạn nên thường kỳ đọc lại các điều khoản để có thể cập nhật. Nếu có thay đổi hay chỉnh sửa nào về Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ đưa lên website. Lưu ý: những sự thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay từ thời điểm được đưa lên web. Xin nhớ rằng các Điều khoản sử dụng chỉ áp dụng trên website này và không áp dụng cho nội dung của các bên thứ ba.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và TuSachThanTien.com sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Trang Nhà > Đóng góp ý kiến. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp trong thời gian sớm nhất bởi Bộ phận Trợ giúp thành viên.

1. TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ TRÊN WEBSITE
A. Những đóng góp công sức và quyền lợi khi trờ thành Thành viên. Hiện Website nhận đăng ký thành viên miễn phí. Chúng tôi mong mỏi các thành viên góp phần xây dựng thế hệ trẻ bằng cách gửi bài viết, giới thiệu trang Web với nhiều thành viên mới, và góp ý cải thiện trang Web trong tinh thần "Chủ Trương" ở đọan 6.

Các thành viên sẽ được thường kỳ thông báo các thông tin hữu ích cho chính thành viên, cũng như các tin tức quan trọng về họat động của trang Web. Rất mong các thành viên chia sẻ với các thành viên khác những kinh nghiệm hoặc thắc mắc về việc xây dựng các mầm non của thế hệ tương lai. Trong trường hợp nầy, các bạn có thể gửi một thông điệp ngắn (vài ba hàng) về TuSachThanTien.com để được phổ biến trong cộng đồng thành viên.


B. Thông tin của bạn. Khi bạn đăng ký trên website, chúng tôi sẽ cần một số thông tin cá nhân như tên, email. Những thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi chỉ dành để liên lạc với bạn khi bạn có yêu cầu, tuyệt đối chúng tôi không dùng cho bất kì mục đích thương mại nào. Về phía bạn, bạn cần đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc gửi lên website đều là những thông tin xác thực và luôn được cập nhật. Bạn cần bảo đảm rằng địa chỉ email đã đăng ký trên website và sử dụng trong suốt quá trình thành viên là địa chỉ email hợp lệ; và các dịch vụ, phần mềm hay hệ thống sử dụng để truy cập email của bạn sẽ không ngăn chặn hay lọc email thông báo từ TuSachThanTien.com. Chúng tôi lưu ý rằng bạn nên sử dụng địa chỉ email cá nhân thay vì email công việc khi đăng ký thành viên. Nếu bạn sử dụng email công việc hay email hệ thống để đăng ký thì rất có thể các email đó sẽ chặn thư thông báo của TuSachThanTien.com và các dịch vụ của chúng tôi khó có thể cung cấp tới bạn.

C. Mật khẩu. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo một mật khẩu. Bởi vì bất kỳ hoạt động nào trên website cũng chỉ bắt đầu sau khi đăng nhập, nên các thông tin về email và mật khẩu là rất quan trọng, bạn phải lưu trữ nó một cách an toàn. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn cho rằng đang có ai đó sử dụng email và mật khẩu của bạn mà không có sự cho phép.


2. CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TuSachThanTien.com
- Website thuộc sở hữu của TuSachThanTien.com
- Truyện Cổ Nidila thuộc sở hữu của TuSachThanTien.com. Khi bạn muốn sao chép nội dung bài viết trong mục Truyện Cổ Nidila, bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ TuSachThanTien.com
- Các tin tức và truyện khác do tính chất sưu tầm và đăng tải nên không ràng buộc về sở hữu trí tuệ, các bạn có thể sao chép tùy ý.

3. KẾT NỐI VÀO/RA TỪ WEBSITE
Trên website chúng tôi có thể có nhiều liên kết tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng TuSachThanTien.com không là chủ quản của các website đó. TuSachThanTien.com sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. Tusach than tien cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

4. KẾT THÚC/HỦY BỎ
Bạn có thể hủy bỏ việc đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với những người quản trị. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý các yêu cầu hủy bỏ trong vòng 72 tiếng sau khi nhận được bản yêu cầu. Nếu bạn nhận được một bức thư nào từ dịch vụ của chúng tôi, bất kỳ tiêu đề gì như hủy bỏ hay kết thúc có nghĩa là việc hủy bỏ đã hoàn tất. Đôi khi có một số thành viên không đồng ý với điều khoản và điều kiện gia tăng; chúng tôi xác định được việc đó và sẽ quyết định tạm ngừng tài khoản của thành viên đó. Trong khi đang ở giai đoạn tạm ngưng hay hủy bỏ, chúng tôi có thể ngay lập tức vô hiệu hóa và xóa tư cách thành viên cùng toàn bộ thông tin có liên quan của thành viên đó.

5. TÍNH RIÊNG TƯ
TuSachThanTien.com tuyệt đối tôn trọng thông tin có tính cách tính riêng tư của thành viên và người dùng website.

6. CHỦ TRƯƠNG
TuSachThanTien.com tuyệt đối không chủ trương chỉ trích, phê bình, hay phỉ báng các thành viên và bất kỳ người nào khác. TuSachThanTien.com tuyệt đối không chỉ trích, phê bình, hay phỉ báng liên hệ chính trị, tôn giáo, và chủng tộc.

7. THÔNG BÁO BẢN QUYỀN
Website và bản quyền nội dung website, tất cả đều đã được đăng ký. TuSachThanTien, TuSachThanTien.com và toàn bộ chi nhánh sản phẩm hay dịch vụ khác của TuSachThanTien.com được đưa ra trong tài liệu này đều là tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20 Tháng 5 2008 21:40 )